Блоговете » Техника » GPS за кола. Приложение и характеристики

GPS за кола. Приложение и характеристики

gps-za-kola

Използването на GPS проследяващи устройства в последно време става все по-популярно. Днес всеки има достъп до тях, а благодарение на високите технологии, съвременните GPS приемници и тракери се характеризират с точност, издръжливост и многофункционалност.

За проследяване на даден обект или лице се използват GPS тракери, като по-комплексните от тях разполагат и с подслушвател. Всеки тракер може да се използва с различни цели като например проследяване на хора, автомобили, пратки, пакети и др.

GPS-ът за кола е интелигентно проследяващо устройство в реално време, което се свързва към захранването на автомобила или може да функционира постоянно, благодарение на вградената си батерия.

Кога се прилага GPS проследяването на кола?

GPS устройството за проследяване определя точното местоположение на автомобила, към който е монтирано и записва позицията му. Записите се съхраняват в самия gps за кола, а също могат да се подават към централна база данни или мобилно устройство, свързано с интернет.

Устройството за проследяване е полезно заради възможността за контрол на личния или друг автомобил с някоя от следните цели:

– защита на автомобила от неправомерни действия и кражби;

– контрол на личния автомобил в случай на управление от друго лице;

– проследяване на служебни автомобили за оптимизиране на разходите за транспорт, промяна на неподходящи маршрути и др.;

– проверка на лоялността на служители, особено в компании или отдели за маркетинг и дистрибуция;

– проследяване на таксиметров или друг автомобил под наем от съображения за сигурност и др.

Какви са основните характеристики на GPS устройствата за кола?

Поради огромното разнообразие от предложения на пазара, за улеснение специалистите определят с какви основни характеристики трябва да разполага едно проследяващо устройство за кола:

 • проследяване на обекта в реално време през определен интервал чрез интернет платформа на мобилно устройство и запис на маршрута;
 • възможност за преглед на маршрутите по дати и проверка на тримесечен маршрут;
 • съхраняване на данните и при липса на покритие;
 • запис на скорост, време, направление и статус на алармата;
 • изпращане на команди до няколко телефонни номера;
 • детайлност на картите и поддържане на няколко картографски източника;
 • опция за отдалечено блокиране на двигателя;
 • аларми за изтощена батерия, промяна в координатите при движение, напускане на зададен периметър и превишаване на зададена скорост;
 • SMS известяване;
 • време за стартиране при горещ старт – 1 сек., а при студен – 36 сек.;
 • наличие на вградена литиево-полимерна батерия с работа при пълно зареждане 7-15 дни;
 • точност до 5-10 м;
 • лесна инсталация с вграден силен магнит;
 • външен микрофон за функция подслушване в кабината при някои модели;
 • водоустойчива външна защита.

GPS тракерът работи и на GSM-честоти, което позволява двупосочна връзка. Има висока скорост на предаване на данните и голяма точност за определяне на местоположението.

В режим на работа устройството е много издръжливо, а размерите на съвременните модели са такива, че могат да се монтират незабележимо навсякъде.

Независимо дали искате да използвате проследяващото устройство, за да защитите, или да контролирате даден автомобил, правилно избраният GPS локатор е вашето интелигентно и полезно решение за сигурен източник на информация.