Блоговете » Бизнес и финанси » Как да подберете подходящия бърз кредит за вашите нужди

Как да подберете подходящия бърз кредит за вашите нужди

хора обсъждащи бързи кредити

Вече отмина времето на скептичното отношение към тегленето на бързи заеми. Фактите показват, че хората прибягват все по-често до бърз кредит като възможно най-доброто решение за посрещане на моментни разходи при спешна нужда.

Небанковите финансови институции за предоставяне на експресно кредитиране са немалко на брой и предлагат различни продукти. Поради множеството оферти, които може да срещнете, трябва да сте наясно как да подберете най-подходящия кредит съобразно вашите нужди. След като проучите и сравните предоставените оферти, ще можете да се фокусирате само върху тези, които ви устройват.

За да можете спокойно и без проблеми да погасявате заема си, трябва да имате предвид редица фактори, гарантиращи сполучлив избор.

Цел на кредитирането

Получаването на бърз заем не изисква да уточнявате за какво ще използвате получената сума. Независимо дали ви трябват финанси за ремонт, за покупка на бяла техника, за заплащане на медицинска услуга и др., фирмата за кредити ще ви осигури заема вероятно още същия ден.

Необходима сума на кредита

Какъв ще бъде размерът на кредита решавате вие, като зависи от нуждите ви в момента. Размерът на сумата може да не бъде голям – например за заплащане на битова сметка или по-голям, ако ви трябва нов компютър. Може да заявите сума от 300 лв., 1000 лв. и т.н., като изберете съответно и срока за погасяване.

С помощта на онлайн калкулатор в сайтовете на фирмите за кредитиране още при кандидатстване онлайн можете да видите каква сума ще дължите на месечна база при кредит на вноски или в края на периода при кредит до заплата.

Лихва

Едно от важните неща, които трябва да проверите при избор на бърз кредит, е какъв е лихвеният процент. Когато проучите всички възможности, предлагани от различните кредитори, вероятно ще откриете оферти за ниски лихвени проценти.

Предвид конкуренцията между фирмите за бързи кредити, може да се натъкнете на изгодни условия като намалени и дори нулеви лихвени проценти. Обикновено има промоции за нови клиенти.

Може да проверите също и размера на наказателната лихва, ако евентуално просрочите заема и дава ли се възможност за отсрочка.

Изисквания за обезпечение

Голяма част от фирмите за бързи заеми предлагат кредити, без да изискват залог или обезпечение. Но все пак се срещат и такива, в чиято политика е залегнало условието за обезпечение като гаранция за възвращаемост на средствата. В такива случаи обикновено то е под формата на ипотека или осигурен поръчител, депозит в банка и др.

Такси

Понякога таксите могат да оскъпят кредитния продукт. Въпреки че за бърз заем се кандидатства лесно и той се получава до часове, добре е да проверите таксите на съответната компания. Те могат да бъдат за обработка, за уведомяване при предстоящо плащане и др.

Важно е и да получите информация какви са начисляваните такси при евентуално закъснение с обслужването на кредита.

Изборът на подходящ кредит не е труден, стига да го планирате правилно. Бързият кредит е достъпен финансов продукт дори и като инструмент за дългосрочна инвестиция и обхваща все по-широк диапазон от потребители на този вид услуга.