Блоговете » Бизнес и финанси » С около 100 лева за 2021 година нарасна средният осигурителен доход у нас

С около 100 лева за 2021 година нарасна средният осигурителен доход у нас

bulgarian-lev-100-blogovete

От оповестените наскоро официални данни на Националния статистически институт (НСИ) се вижда, че през изминалата 2021 година има нарастване на средния осигурителен доход у нас с около 100 лв. или, с други думи – увеличение от малко над 8%. Важно е да се уточни, че това увеличение за посочения период от време е фиксирано в условията на годишна инфлация от 9.1% в края на 2021-ва.

Именно през декември размерът на средния осигурителен доход е 1266.44 лева според изнесената информация от страна на Националния осигурителен институт (НОИ). Ако трябва да направим сравнение с последния месец на 2020 година, средномесеченият осигурителен доход тогава е с 95.2 лева по-малко или 1171.17 лв., а през 2019-та: 1063.32 лв. Ясно и категорично се забелязва осезаемият растеж на средномесечната сума.

Съобразно разпоредбите на Кодекса са социално осигуряване, въз основа на средномесечния осигурителен доход за страната за конкретен период се изчислява размерът на отпуснатите пенсии (в случая през месец януари 2022 година).