Блоговете » Бизнес и финанси » Препоръчителни стъпки след регистрация на фирма

Препоръчителни стъпки след регистрация на фирма

Препоръчителни стъпки след регистрация на фирма

Процесът по откриване на фирма е обвързан с редица изисквания и процедури по узаконяването и фактическата ѝ регистрация в ресорните ведомства. Тук се включват Търговски регистър към Агенцията по вписванията, установяване на отношения с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други, в зависимост от типа дейност, осъществяван от дружеството.

В практиката са се утвърдили няколко стъпки, които е необходимо да бъдат изпълнени след направата на регистрация на фирма. Изпълнението им е важно, за да продължава да  функционира фирмата безпроблемно и занапред.

Кои са препоръчителните стъпки след регистрация на фирма и какво е значението им за успешната работа на организацията? Отговорите обобщаваме накратко в следващите редове. 

Фирменият печат – препоръчително е такъв да има всяко дружество

Законодателят не е предвидил законово основание фирмите да имат собствен печат. Практически той може да няма юридическа стойност, но в практиката се е утвърдил като реквизит към документите. Множество документи и процеси в работата на търговските дружества у нас изискват наличието му.

Препоръчително да направите печат за фирмата си, макар и да се налага да го използвате в редки случаи. Такива могат да бъдат сключване на договори, подпечатване на командировъчни и друг тип документи по изискване от страна на държавни ведомства и контрагенти.

Счетоводно обслужване – задача, с която следва да се справи всяка фирма

Воденето на счетоводна отчетност има задължителен характер за всеки търговец. Това обаче далеч не задължава фирмите да назначат счетоводител или да използват услугите на счетоводна къща например. Всички фирми са длъжни да се отчитат съгласно закона, като за целта тази дейност може да се изпълнява от управител или друго лице във фирмата. 

С оглед воденето на пълна и законосъобразна отчетност, силно препоръчително е да се доверите на професионалисти в областта на текущото счетоводно обслужване. С наемането на външен счетоводител тази услуга би била изключително достъпна. 

Електронен подпис – достъпна процедура, спестяваща време и пари

Електронният подпис добива все по-широко приложение, както в частния сектор, така и в този на държавните институции. С наличието на електронен подпис юридическите лица значително съкращават времето за обработка на документи с държавни структури като НОИ, НАП, НСИ, банки и други ведомства.

В много от случаите, когато фирмата, предлагаща счетоводно обслужване, разполага с такъв (почти всички вече имат такъв), не е необходимо да откривате собствен. След упълномощаване на на наетия счетоводител всички необходими документи могат да бъдат подавани от името на фирмата ви. Електронното подаване на документи спестява и немалко такси и комисионни, плащани при физическото им депозиране. 

Заключение

Тук обобщихме препоръчителните стъпки, които са валидни за всички търговски дружества след регистрацията им. За субектите, които изпълняват специфични дейности, регламентирани с конкретен нормативен акт, към този списък биха се добавили и редица други.

Когато стартирате собствен бизнес, а впоследствие започнете да го развивате, от първостепенно значение е да се ръководите от съветите на специалисти в областта на правото, данъците и счетоводството.