Блоговете » Бизнес и финанси » Чести причини за отказан кредит

Чести причини за отказан кредит

До тегленето на бързи кредити днес прибягват все повече потребители, имащи нужда от финансови средства за посрещане на спешните им финансови нужди. Този тип заеми станаха неразделна част от живота на хората, а причините за това са обусловени от немалкото предимства, които предлагат.

Въпреки гъвкавостта си и облекчените условия, които фирмите за бързи пари предлагат, получаването на отказ от бърз кредит не е изключена опция. Съществуват немалко причини, поради които можете да получите отказ по искания заем. Най-честите такива за отказан кредит обобщаваме в следващите редове.

Лошо кредитно минало

Преди да даде становище по кредит, всяка една кредитна институция и/или банка да направи проверка в Централния кредитен регистър (ЦКР) към БНБ. Въз основа на данните, налични за вас в ЦКР, кредиторът прави оценка на риска за дадения заем.

Ако кредитното ви минало е добро, т.е. изплащали сте кредитите си редовно, съобразно договорените срокове и размери, има голям шанс искането ви за кредит да бъде одобрено. В обратния случай – при наличие на лошо кредитно минало, по-известно като лошо ЦКР, кредиторът може да откаже искането.

Както се подразбира, лошото ЦКР показва на кредитиращата фирма, че вие не сте редовен платец. Нередовността произлиза от факта, че не сте плащали дължимите си вноски към други кредитори в добросъвестно. Това е сигнал, че действията ви могат да се повторят и спрямо сега искания кредит.

Въпреки че много фирми за краткосрочно кредитиране са склонни да отпускат бърз кредит с влошена кредитна история, това е една от най-основните причини за получаване на отказ.

Чести причини за отказан кредит

Нисък месечен доход

Другата честа причина за получен отказ по искан заем е недостатъчният месечен доход. Определящ фактор тук е размерът на исканата сума. Ако сумата, от която се нуждаете, е твърде голяма, а същевременно доходът ви е твърде нисък, логично е да получите негативен отговор по отношение на искането си.

Компаниите за бързи кредити предлагат атрактивни условия и диапазонът от суми, които отдават като заем, е широк, но това не означава, че няма да вземат предвид вашия доход. Макар процедурата тук да не е обвързана с прилагане на документи за доходи и други излишни формалности, при кандидатстване е необходимо да споделите какви доходи получавате.

Важно е да съобразите размера на исканата сума по вашия бърз кредит преди да пуснете заявка към кредитора. Тя следва да е в граници и размер на вноските, които бихте могли да покривате с месечните си финансови постъпления.

Невярна информация

При подаване на искане за бързи кредити споделянето на лична информация, телефонни номера, данни за други кредити и доходи, е задължителен момент. Дали преднамерено, или пък неволно, предоставянето на некоректна информация е една от основните причини да ви бъде отказан кредит. Кредиторът може да разтълкува това като опит за измама и това да доведе до негативно становище.

Ако установите, че сте подали невярна информация погрешно, възможно най-скоро се свържете с компанията, за да я информирате за случилото се. Данните, които подавате, са лесно проверими. Затова бъдете коректни и внимателни при пускането на заявка за кредит онлайн или пък в офис.